سفیران


اقتصاد مقاومتی،تولید-اشتغال
04/07/1396
554/د/25020 
کلیه دستگاههای اجرائی استان کرمان
هیات محترم مدیره کانونهای بازنشستگان کشوری استان کرمان  /مدیران محترم کانونهای بازنشستگان دستگاهها  
موضوع:تعامل وهمکاری بمنظور سازماندهی و استفاده از ظرفیتها و توانمندیهای بازنشستگان محترم
سلام علیکم
           احتراما به اطلاع میرساند صندوق بازنشستگی کشوری در نظر دارد با همکاری و تعامل آن دستگاه نسبت به سازماندهی بازنشستگان محترم در 8 کارگروه تخصصی به شرح ذیل اقدام نماید
1- سفیران مبارزه با آلزایمر( طرح سما)
2- سفیران ورزش (طرح سور)
3- سفیران تغذیه (طرح سات)
4- سفیران آموزش مهارت آموزی (طرح سام)
5- سفیران کار آفرینی و اشتغال ( طرح کاوش-آقایان)
6- سفیران کارآفرینی و اشتغال( طرح کاوش-بانوان)
7- سفیران ترویج گیاهان دارویی و غذای سالم ( طرح سامع)
8- سفیران شناسایی فرهیختگان و نخبگان و آثار ماندگار بازنشستگان ( طرح سان)
بمنظور هماهنگی اقدامات کارگروه وارتباط با دستگاههای ذیربط و.... هر کارگروه تخصصی دارای سه سفیر خواهدبود
*یک نفر خانم به عنوان سفیر در حوزه خانم ها، یک نفر آقا به عنوان سفیر در حوزه آقایان، یک نفر خانم یا آقا به عنوان هماهنگ کننده
 خواهشمند است دستور فرمایید با تکمیل لیست پیوست حداکثر تا تاریخ 17/7/96 نسبت به معرفی بازنشستگان توانمند در سازماندهی کارگروهها (دارای تحصیلات  مرتبط،  تجربه کاری مفید، علاقه به کار داوطلبانه، انگیزه و  توانایی پیگیری امور) به مدیریت بازنشستگی استان کرمان اقدام نمایند.
سفیران کارگروهها از بین افراد پیشنهاد شده دستگاههای استان کرمان  انتخاب و به ستاد مرکزی معرفی شوند.
توضیحات بیشتر همراه با لیست پیوست میباشد.