همایش گرامیداشت روز خانواده و بازنشستگان- 25 ذی الحجه1440

تقدیرازپنج بازنشسته برتر وکانون نمونه استانی درروزخانواده وتکریم بازنشستگان

تقدیرازپنج بازنشسته برتر وکانون نمونه استانی درروزخانواده وتکریم بازنشستگان
آقای نجم الدینی سرپرست محترم مدیریت دراستان درروز بزرگداشت خانواده وتکریم بازنشستگان حقوق ودرمان را مهمترین دغدغه بازنشستگان دانست

چهاردهمین بزرگداشت روزخانواده وتکریم بازنشستگان باحضور بیش از پانصدنفراز بازنشستگان ؛مدیران و مسئولان استانی در سالن ایرج بسطامی واقع دربوستان مادرمورخ پنجم شهریورماه 1398 برگزارگردید

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری به نقل از روابط عمومی مدیریت استان کرمان آقای نجم الدینی سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری استان بعداز حمد؛ثنای وستایش به درگاه باعظمت خدا ودرود؛سلام خاص برجامعه ارزشمند بازنشستگان کشوری؛گنجینه های اندیشه وخردبه ویژه پنجاه و سه هزاربازنشسته استان کرمان فرمودندهمانگونه مستحضرید برای اولین بار در سال 1385 باتصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی 25 ذی الحجه بنام روز خانواده وتکریم بازنشستگان واردتقویم رسمی کشور شد

ایشان بیان داشتند: بمناسبت روز خانواده و تکریم بازنشستگان و قدردانی از زحمات بازنشستگان وظیفه خود می دانیم که ضمن تقدیر از بازنشستگان در یک جمع صمیمی باآنها دیدارکنیم و سخن آنها را بشنویم و باآنها سخن بگوییم

آقای نجم الدینی گفت: هدف از این بزرگداشت منزلت بازنشستگان و خانواده , شناسایی نخبگان بازنشسته و معرفی بازنشستگان برجسته و نمونه , تقویت روحیه وایجاد انگیزه در زمینه توسعه فعالیت های فرهنگی و اجتماعی بازنشستگان و تشویق آنها به ایجادخلاقیت و کارآفرینی و حضور موثرآنها درجامعه وفراهم سازی بسترلازم برای ایجاد تشکل های بازنشستگی وانتقال تجارب آنها به نسل آینده می باشد

همچنین ایشان درادامه سخنان خود اظهارداشت : متاسفانه حقوق بازنشستگان و کارمندان براساس نرخ تورم که دولت هرساله اعلام می کند افزایش پیدانکرده وهمین امرباعث شده که قدرت خرید بازنشستگان کاهش پیداکند.

ایشان بااشاره به اینکه دغدغه بازنشستگان حقوق و درمان می باشد افزود: مبلغی که صندوق در جهت همسان سازی برآوردنمود سی هزار میلیاردتومان بوده که تاکنون ده هزار میلیارد آن تخصیص یافته است و امیدواریم تا پایان برنامه ششم توسعه این امر تحقق یابد

وی در ادامه در خصوص هزینه درمان که یکی ازمشکلات قشربازنشسته است اینظور فرمودند: هزینه درمان یک جوان بافردی سالخورده بسیار تفاوت دارد؛ ماده 85 قانون مدیریت خدمات کشوری اینطور بیان می کند که شاغلین ؛ بازنشستگان و افراد تحت کفالت آنها را علاوه براستفاده از بیمه پایه درمان با مشارکت آنان به صورت هماهنگ و یکنواخت تحت پوشش بیمه تکمیلی قراردهندولی متاسفانه دستگاههای اجرائی در برابرقانون تمکین نمی کنند و بایستی بازنشستگان عزیز این حق قانونی خودرا از طریق دستگاههای نظارتی مطالبه نمایند.

درادامه سرپرست در استان بیان داشتند:آن کسانی که مسئول و شاغل هستند بدانند روزی بازنشسته خواهند شد وهمین مشکلات برای آنان نیز خواهدبود پس باکمی اندیشه لااقل بااجرای قوانین ؛ آینده خودرادرست ترسیم کنید

درپایان آقای نجم الدینی از خدمات صندوق سخن گفت وافزود: تاسیس وراه اندازی خانه هایی بنام مهر وامید بازنشستگان که از اهداف صندوق بود که محقق شد و در استان کرمان دوخانه یکی در کرمان و دیگری در جیرفت احداث گردیده و بازنشستگان دراین مراکزبه فعالیت های فرهنگی,هنری, ورزشی و برگزاری نمایشگاه ازآثار خود می پردازند وهمچنین برگزاری تورهای زیارتی,سیاحتی,پرداخت وام  های ضروری و پرداخت وام ازدواج فرزندان بازنشسته ازدیگر خدمات بود.

آقای سلاجقه بازنشسته آموزش و پرورش  بعنوان یکی از سخنرانان روزبزرگداشت فرمودند: درود به شما که در چرخش و گردش گردونه زمان دستی توانا داشته ایدو قلمی پویا برداشته اید,بذلی شایسته کاشتید وعلمی بایسته برافراشتید و باکارسازی و سرافرازی پیش تاختید و در اجرای مسئولیت خودباعزت سربرافتاختید, وام خرد توختید و به دیگران درس زندگی آموختید,آنچنانکه نسل امروز راوامدار خویش ساختیدمایه بسی شادمانی است که باسربلندی و نیکنامی , باامانتداری ودرستکاری بارسنگین تعهدات خویش را بردوش پرصلابت مردانه خود کشیدیدوامروز به دست نسل حاضرسپردید؛به دست کسانی که باید بادلسوزی بکوشند وبه جان بجوشندتابه همین سان رهبری فرزندان آینده رو وجه همت خویش سازندآری رسم وروزگارهمین است کاشتند و خوردیم, بکاریم و خورند, اما سخنی دیگر بامسئولین وکارگزاران متاسفانه امروزه دنیای مادی وگرفتاریهای اقتصادی چنان عرصه را برمردم تنگ کرده که توده مردم در یافتن لقمه نانی هستند که به سختی بدست آورند, من روزگاردانشجوئی خودرا بیادمی آورم که باماهی دویست تومان هزینه تحصیلی در تهران شادمان روزگار می گذراندم ولی امروزفرزند من وشما بادویست میلیون تومان هم از عهده ساخت یک اتاق هم برنمی آید من در حیرتم به کجا چنین شتابان, درچنین روزگاری بایدبه فکرمعیشت پدران پیرجامعه بود, باید شان ومنزلت آنان رامنظور و محفوظ داشت ومرهمی برزخم آنان گذاشت امیدواریم تدبیری اندیشیده شود که جامعه بازنشستگان به چنین روزی دچارنشوند ودرپایان ایشان از سرپرست محترم استان و همکاران صدیق و زحمت کشان که درجهت همکاری به جامعه بازنشستگان ازهیچ کوششی دریغ نمی ورزند صمیمانه سپاسگزاریم

 درادامه این همایش خانم حسینی مدیرکل اموربانوان استانداری اظهارداشت : بحث بازنشستگی در آموزه های دینی دیده شود مااصلا بازنشستگی نخواهیم داشت و چه در حوزه کار وتلاش وچه در حوزه سایرفعالیت ها بازنشستگی معنا نداره وشما قطعا اون جایگاه ویژه ای که در جامعه وخانواده دارید لذا معتقدهستم این ظرفیت وپتانسیل قابل تحسین است وباید از این ظرفیت برای رشد و شکوفایی چه در حوزه مسائل فرهنگی, چه در حوزه مسائل اقتصادی وچه درمسائل حوزه اجتماعی باید به بهترین نحومدیریت وازاین تجارب استفاده بشودوبرای اینکه تجارب خودرا به نسل جوان منتقل کنید باید این تعامل و مشارکت اجتماعی بیشتر شودچون با این مشارکتهاکه بانسل جوان می توانیم برقرارکنیم ازاین ظرفیت وپتانسیل بهتر می توانیم بهره ببریم لذا شما باعث افتخارو مباهات در جامعه و خانواده هستید وان شاءاله که بتوانیم ازاین ظرفیت برای رشد وتعالی خانواده ها وجامعه در حوزهای کارآفرینی, فرهنگی و اقتصادی بهره مند شویم

آقای صالح یکی دیگرازبازنشستگانی بودکه بعنوان یکی از سخنرانان روزبزرگداشت در وصف بازنشسته باارائه شعری به شاعری پرداختند

به نقل از روابط عمومی مدیریت استان درچهاردهمین همایش روزخانواده وتکریم بازنشستگان گروه دف نوازی مهر , گروه کر مهر و گروه سرود فرهنگ که از بازنشستگان صندوق می باشند به اجرای برنامه برای حاضرین در این روز بزرگ پرداختند

ودرپایان از پنج برگزیده استانی باحضور خانم حسینی مدیرکل اموربانوان استانداری؛ خانم دکتر موسی پور مدیرکل اموراجتماعی استانداری؛ آقای بیور معاون مدیرکل تعاون,کارورفاه اجتماعی وبرخی مسئولین استانی از آقایان اکبرایرانمنش؛ محمدصادق فردوسی؛علی شریفی,محمودوزیری نسب و سرکارخانم طلعت خیاط پیشه بعنوان بازنشستگان قابل تقدیرو آقای محمدحسین فرحانی بعنوان کانون نمونه  در چهاردهمین گرامیداشت روزخانواده وتکریم بازنشستگان از آنان باتندیس 25 ذی الحجه و لوح تقدیربه عمل آمد

ودرپایان این مراسم به نیابت از چهاردهمین بزرگداشت روزتکریم بین حاضرین در سالن قرعه کشی انجام گرفت که به برندگان به رسم یادبودچهارده عددکارت هدیه تقدیم گردید./

۱۰ شهریور ۱۳۹۸ ۱۱:۱۷
تعداد بازدید : ۲۹۹

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید